แผ่นพีวีซีพลาสติก (ตั่งแต่ความหนา 0.06 ถึง 0.80 มิลลิเมตร)
 
PVC Rigid Film ของ บริษัทนิซซ่าพลาสติกจำกัด สามารถนำไปผลิตสินค้าได้หลากหลายลักษณะ (โดยทั้งหมดไร้สารพิษเจือปน)
 

For Food Packaging

For Vacuum Molding

For Fold Molding

For Water Treatment as Filters

For Printing

For Stationary

For Cards

For Artificial Tree's Leaves

All Rights Reserved. 2006 © Nizza Plastics Company Limited