บริษัท นิซซ่าพลาสติก จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย แผ่นพลาสติกพีวีซีใส หรือ PVC Rigid Sheet โดยมีฐานการผลิตใหญ่อยู่ที่ประเทศไทย การดำเนินการของเรามีวัตถุประสงค์หลักที่จะ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เช่นเดียวกับ การพัฒนาระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ขณะนี้เราทำการผลิต แผ่นพลาสติกพีวีซีใส และจัดส่งให้กับลูกค้าใน ธุรกิจหลากหลายประเภท เช่นบริษัทบรรจุหีบห่อ, ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ผู้ผลิตเครื่องสำอาง และ ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ อีกมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทางบริษัทนิซซ่าพลาสติกได้รวบรวมทีมงาน ที่พร้อมด้วยประสบการณ์ในด้านการผลิต และ การตลาด ในวงการอุตสาหกรรมพลาสติกและแผ่นพีวีซีพลาสติกใส มา กว่า 20 ปี


 

บริษัท นิซซ่าพลาสติก จำกัด ได้จดทะเบียนการค้า กับกระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศไทย ในเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2548 และได้รับการอนุมัติใบอนุญาตจาก BOI (Board of investment of Thailand) ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นมา์ บนหลักการร่วมอันแน่วแน่ ที่คำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า โดยเน้นความสำคัญของคุณภาพสินค้าและ บริการ เป็นหลัก


 

ที่นิซซ่าพลาสติก, เราเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกๆคน คือสมบัติอันล้ำค่า ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่จุดมุ่งหมายในความเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นพลาสติกพีวีซี เราเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์, ทุ่มเท และ ความคิดสร้างสรรค์ ของทีมงานนิซซ่า ผนวกกับความล้ำหน้าในเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งจะนำเราไปอยู่บนเส้นทางแห่งความสำเร็จ โดยสิ่งนี้กลายเป็นรากฐานที่บริษัทเรายึดมั่นในการดูแลและเอาใจใส่พนักงานทุกคน เหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกัน


All Rights Reserved. 2006 © Nizza Plastics Company Limited